Фотографски услуги

Студийна фотосесия
Продукт: 20 обработени кадъра, DVD диск и кутия.
Времетраене: 2 часа

Интериорна/екстериорна фотосесия
Продукт: 20 обработени кадъра, DVD диск и кутия.
Времетраене: 2 часа

Фотосесия с визуални ефекти
Продукт: 10 обработени кадъра с визуални и 3D ефекти, DVD диск и кутия, А3 плакат
Времетраене: 2 часа

Фотограф за събития

Клубна фотография

Продуктова фотография